کاربرد مدل در جغرافیا

کد شناسه :2995
کاربرد مدل در جغرافیا

کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید بر برنامه ریزی شهری و ناحیه ای - نوشته حسن حکمت نیا و میرنجف موسوی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : کلیات 2 : مدل های جمعیتی 3 : مدل های اقتصادی 4 : مدل های مسکن و زمین 5 : مدل های جاذبه دسترسی و کاربری زمین 6 : مدل های رشد اندازه و ساختار فضایی شهر 7 : مدل های سطح بندی سکونتگاه ها و تعیین مکان بهینه 8 : مدل ها و شاخص های فقر و نابرابری 9 : مدل های برنامه ریزی استراتژیک و ارزیابی 10 : مدلهای تصمیم گیری چند معیاره - کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید بر برنامه ریزی شهری و ناحیه ای - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر