ملاحظات روانشناسانه در طراحي محيطي

کد شناسه :12680
ملاحظات روانشناسانه در طراحي محيطي

ملاحظات روانشناسانه در طراحي محيطي : در راستاي پاسخگويي به گروه هاي كم توان ( كودكان ، معلولان و سالمندان ) تأليف : مسعود اسدي محل چالي - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : مباني ملاحظات روانشناسي در طراحي محيطي 2 : برنامه ريزي و طراحي فضاهاي شهري براي كودكان 3 : ساماندهي فضا براي آسايش معلولان ذهني 4 : مناسب سازي فضاهاي شهري براي معلولان جسمي 5 : ارتقا كيفيت فضاهاي شهري جهت رفاه سالمندان - ملاحظات روانشناسانه در طراحي محيطي : در راستاي پاسخگويي به گروه هاي كم توان ( كودكان ، معلولان و سالمندان ) - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر