روش تحقیق در مطالعات محیطی

کد شناسه :891
روش تحقیق در مطالعات محیطی

روش تحقیق در مطالعات محیطی تألیف : ناصر براتی و زهره داوودپور و مرجان منتظری - جغرافیا - 1 : علم ،روش های علمی و فرایند تحقیق 2 : ساختار و طرح پایان نامه و گزارش تحقیق علمی 3 : عناصر اساسی تحقیق ، مفاهیم ، متغیرها ،مقیاس ها 4 : روش های تحقیق علمی 5 : روش های جمع آوری اطلاعات 6 : روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات 7 : فنون نمونه گیری و انواع آن 8 : نحوه تدوین و نگارش پایان نامه 9 : روش ارائه پایان نامه در جلسه دفاع -کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر