تابلوی خبری متغیر

کد شناسه :895
تابلوی خبری متغیر

تابلوی خبری متغیر : دستورالعملی برای پیام نویسی ، عملکرد و اجرا ( اداره راه فدرال آمریکا و دپارتمان حمل و نقل ویسکانسین ) تألیف : حجت الله بهروز ، فرشید باباخانی ، علیرضا سرکار -شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : مبانی اجرای تابلوهای خبری متغیر 3 : نگاهی کلی بر موارد کاربرد ، موضوعات و طراحی پیام 4 : خط مشی های اجرایی تابلوی خبری متغیر 5 : مبانی به کارگیری تابلوهای خبری متغیر 6 : مبانی طراحی پیام تابلوی خبری متغیر 7 : نحوه برخورد با پیام های بلند 8 : تعیین حداکثر طول برای پپام 9 : شکل دهی پیام ها 10 : استفاده از امکانات دینامیکی در تابلوهای خبری متغیر 11 : راهنمایی ها و رویه های اجرایی تابلوهای خبری متغیر - تابلوی خبری متغیر : دستورالعملی برای پیام نویسی ، عملکرد و اجرا ( اداره راه فدرال آمریکا و دپارتمان حمل و نقل ویسکانسین ) - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر