ملاحظات روانشناسانه در طراحی محیطی

کد شناسه :12680
ملاحظات روانشناسانه در طراحی محیطی

ملاحظات روانشناسانه در طراحی محیطی : در راستای پاسخگویی به گروه های کم توان ( کودکان ، معلولان و سالمندان ) تألیف : مسعود اسدی محل چالی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مبانی ملاحظات روانشناسی در طراحی محیطی 2 : برنامه ریزی و طراحی فضاهای شهری برای کودکان 3 : ساماندهی فضا برای آسایش معلولان ذهنی 4 : مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولان جسمی 5 : ارتقا کیفیت فضاهای شهری جهت رفاه سالمندان - ملاحظات روانشناسانه در طراحی محیطی : در راستای پاسخگویی به گروه های کم توان ( کودکان ، معلولان و سالمندان ) - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر