باز زنده سازی بناها و شهرهای تاریخی چ8

کد شناسه :5597
باز زنده سازی بناها و شهرهای تاریخی چ8

باز زنده سازي بناها و شهرهاي تاريخي تأليف : محمدمنصور فلامكي - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : مقدمه اي بر مباحث باززنده سازي معماري 2 : نظريه ها و شخصيت ها در سير تكامل تفكر مرمت يا باززنده سازي بناهاي تاريخي 3 ‌: ‌روش هاي متداول باززنده سازي معماري 4 : روش هاي بررسي بناهاي آسيب ديده و فرسوده براي مرمت آنها 5 : از مباحث هنري - معماري تا مسائل فني - ساختماني در باززنده سازي معماري 6 : مقدمه اي بر مرمت شهري پيوند با محيط : از فضاي كالبدي تا فضاي زيستي 7 : مراحل رشد و توسعه شهرها - نقش هسته هاي ارزشمند شهري 8 : عوامل فرسودگي و تخريب شهرهاي تاريخي 9 : مسائل مرمت شهري : از معماري كلاسيك تا معماري بومي ،از بناهاي مفرد تا بافت هاي شهري 10 : شناخت بافتهاي شهري تاريخي : بافت شهري قديمي ايران و تغيير شكل هاي شالوده يي آن 11 : مداخله در وضع كالبدي شهرهاي تاريخي : انواع طرح هاي باززنده سازي شهري 12 : در زمينه روش باززنده سازي شهرهاي تاريخي 13 : نگرشي تحليلي بر مفاهيم مرمت معماري 14 : پديده و گستره هاي باززنده سازي شهري : پيوندها و بازتاب ها 15 : جايگاه تكنولوژي در مرمت معماري 16 : گستره هاي پيوسته و وابسته مرمت فضاي ساخته شده - باز زنده سازي بناها و شهرهاي تاريخي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر