باز زنده سازی بناها و شهرهای تاریخی چ8

کد شناسه :5597
باز زنده سازی بناها و شهرهای تاریخی چ8

باز زنده سازی بناها و شهرهای تاریخی تألیف : محمدمنصور فلامکی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مقدمه ای بر مباحث باززنده سازی معماری 2 : نظریه ها و شخصیت ها در سیر تکامل تفکر مرمت یا باززنده سازی بناهای تاریخی 3 ‌: ‌روش های متداول باززنده سازی معماری 4 : روش های بررسی بناهای آسیب دیده و فرسوده برای مرمت آنها 5 : از مباحث هنری - معماری تا مسائل فنی - ساختمانی در باززنده سازی معماری 6 : مقدمه ای بر مرمت شهری پیوند با محیط : از فضای کالبدی تا فضای زیستی 7 : مراحل رشد و توسعه شهرها - نقش هسته های ارزشمند شهری 8 : عوامل فرسودگی و تخریب شهرهای تاریخی 9 : مسائل مرمت شهری : از معماری کلاسیک تا معماری بومی ،از بناهای مفرد تا بافت های شهری 10 : شناخت بافتهای شهری تاریخی : بافت شهری قدیمی ایران و تغییر شکل های شالوده یی آن 11 : مداخله در وضع کالبدی شهرهای تاریخی : انواع طرح های باززنده سازی شهری 12 : در زمینه روش باززنده سازی شهرهای تاریخی 13 : نگرشی تحلیلی بر مفاهیم مرمت معماری 14 : پدیده و گستره های باززنده سازی شهری : پیوندها و بازتاب ها 15 : جایگاه تکنولوژی در مرمت معماری 16 : گستره های پیوسته و وابسته مرمت فضای ساخته شده - باز زنده سازی بناها و شهرهای تاریخی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر