مبانی برنامه ریزی و سیاست اجتماعی

کد شناسه :12695
مبانی برنامه ریزی و سیاست اجتماعی

مبانی برنامه ریزی و سیاست اجتماعی تألیف : غلامرضا لطیفی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مفاهیم کلی 2 : برنامه ریزی اجتماعی 3 : برنامه ریزی و توسعه یکپارچه 4 : برنامه ریزی آموزش 5 : شاخص های اجتماعی و فقر و اندازه گیری آن 6 : سیاست منطقه ای و برنامه ریزی اجتماعی - مبانی برنامه ریزی و سیاست اجتماعی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر