تكنيك هاي برنامه ريزي گردشگري

کد شناسه :12741
تكنيك هاي برنامه ريزي گردشگري

تكنيك هاي برنامه ريزي گردشگري تأليف : كرامت الله زياري ، كبري سرخ كمال ، رضا زياري - گردشگري - كتاب پرهام - 1 : تعاريف ، مفاهيم و قلمرو جغرافياي گردشگري 2 : پيشينه تاريخي توريسم و اهميت آن 3 : انواع جاذبه هاي گردشگري و كاركردهاي آن 4 : ژئوپارك 5 : مروري بر وضعيت گردشگري در استان هاي مختلف 6 : الگوها و تكنيك هاي گردشگري 7 : مكان يابي اراضي مناسب براي تأسيس ژئوپارك در استان لرستان و انتخاب گزينه بهينه با استفاده از روش AHP فصل 8 : تحليل گردشگري در ايران بر اساس الگوي تحليل سوات 9 : مطالعات مكان يابي ، امكان سنجي و طراحي كمپينگ هاي اقامتي در سطح كشور با توجه به تنوع اقليمي 10 : دهكده هاي گردشگري 11 : موانع توسعه صنعت گردشگري و مديريت صحيح گردشگري - تكنيك هاي برنامه ريزي گردشگري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر