گردشگری ساحلی مدیریت و برنامه ریزی - موسوی

کد شناسه :13779
گردشگری ساحلی مدیریت و برنامه ریزی - موسوی

گردشگری ساحلی (مدیریت و برنامه ریزی ) تألیف : میرنجف موسوی ، اسماعیل صفرعلی زاده ، مهدی عبداله زاده - گردشگری - کتاب پرهام - 1 : گردشگری ساحلی ، ارزش ها و هزینه ها 2 : مدیریت یکپارچه ساحلی ، زمینه ای برای برنامه ریزی گردشگری 3 : برنامه ریزی ، مدیریت و آموزش گردشگری ساحلی 4 : برنامه ریزی برای گردشگری پایدار ساحلی 5 : مکان یابی و طراحی تسهیلات و فضاهای گردشگری در سواحل 6 : ارزیابی ، کنترل و نظارت بر اثرات زیست محیطی گردشگری ساحلی 7 : مدیریت فاضلاب و پس آب در سواحل گردشگری 8 : مدیریت ، دفع و انهدام مواد زائد جامد در سواحل گردشگری - گردشگری ساحلی ( مدیریت و برنامه ریزی ) - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر