منشاء و آينده شهر خلاق

کد شناسه :12863
منشاء و آينده شهر خلاق
موجود نیست

منشاء و آينده شهر خلاق تأليف : چارلز لندري ترجمه : اسفنديار حيدري پور ، فرهنگ مظفر - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : شهر خلاق ، مفهومي بحث برانگيز و قانع كننده 3 : امواج تغيير 4 : اقتصاد دانش محور 5 : تجديد حيات شهرها 6 : خط سير ايده اوليه 7 : منابع فرهنگي 8 : صنايع خلاق ( فرهنگي ) 9 : مسئله استعداد 10 : كيفيت فردي ، سازماني و شهري 11 : مكان خلاق 12 : مناطق شهري در گذار 13 : چشم انداز جهان در حال تغيير 14 : تبديل پنهان به پيدا 15 : عوامل موثر بر خلاقيت 16 : خلاقيت : سرچشمه ها و جريان ها 17 : خلاقيت و گستره شهر 18 : خلاقيت و بحران هاي شهري امروز 19 : خلاقيت و معضل هزينه 20 : خلاقيت : محيط و زمينه 21 : خلاقيت و حاكميت دولتي 22 : شاخص شهر خلاق 23 : زمينه هاي رقابتي براي شهرهاي خلاق و بلندپرواز 24 : رهبري شهري 25 : چشم انداز پيشرفت اخلاقي 26 : تفكر ، برنامه ريزي و عملكرد يكپارچه 27 : تأمين امنيت آينده و انعطاف پذيري 28 : چشم انداز دانش و يادگيري 29 : شكل هاي جديد 30 : تفكر باز و طرح 31 : انطباق شهر با تحولات زماني 32 : سنجش خلاقيت 33 : تجربه شهري غني 34 : منابع 35 : چارلز لندري 36 : سخنراني ها ، پروژه ها و تحقيقات 37 : شاخص هاي شهر خلاق - منشاء و آينده شهر خلاق - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر