ارزیابی اثرات محیط زیستی - جباریان امیری

کد شناسه :10629
ارزیابی اثرات محیط زیستی - جباریان امیری

ارزیابی اثرات محیط زیستی تألیف : بهمن جباریان امیری - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مفاهیم و تعریف ها 2 : آستانه ها و استانداردها ، ابعاد آستانه ها در محیط زیست ، فرآیند ارزیابی اثرات محیط زیستی فصل سوم : روش های ارزیابی اثرات محیط زیستی فصل چهارم : عدم قاطعیت فصل پنجم : گزینه ها و روش های تحلیل آن فصل ششم : مشارکت مردمی در ارزیابی اثرات محیط زیستی فصل هفتم : نمونه موردی : ارزیابی محیط زیستی به روش روی هم گذاری نقشه ها - ارزیابی اثرات محیط زیستی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر