مبانی جغرافیایی سیاسی مکان گزینی پایتخت ها در ایران

کد شناسه :13190
مبانی جغرافیایی سیاسی مکان گزینی پایتخت ها در ایران

مبانی جغرافیایی - سیاسی مکان گزینی پایتخت ها در ایران تألیف : زهرا احمدی پور ، علی ولی قلی زاده - جغرافیا - کتاب پرهام - 1 : مکان گرینی پایتخت : الف : پایتخت و نقش آفرینی آن در جغرافیای سیاسی ب : مبانی جغرافیایی - سیاسی مکان گزینی پایتخت ها 2 : مبانی جغرافیایی - سیاسی مکان گزینی پایتخت ها در ایران الف : دوره حاکمیت حکومت های برون فلاتی (غزنویان ، سلجوقیان ، خوارزمشاهیان ، ایلخانیان مغول و تیموریان ) ب : دوره حاکمیت حکومت های درون فلاتی (صفویان ، افشاریان ، زندیان ، قاجاریان ، پهلوی ها و جمهوری اسلامی ایران ) - مبانی جغرافیایی - سیاسی مکان گزینی پایتخت ها در ایران - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر