نظریه های علمی پژوهش محور در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک ج1

کد شناسه :13624
نظریه های علمی پژوهش محور در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک ج1

نظریه های علمی پژوهش محور در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک تألیف : سیروس احمدی نوحدانی ، ریباز قربانی نژاد - جغرافیا - کتاب پرهام - 1 : نظریه فضاهای جغرافیایی حایل 2 : مذهب و گسترش حوزه نفوذ ، مورد : ایران و مذهب شیعه 3 : الگوی مدیریت بهینه مرزهای دریایی ( مرزهای دریاهای نیمه بسته )4 : الگوی روابط در مناطق ژئوپلیتیک 5 : طراحی مدل سنجش قدرت ملی کشورها 6 : بنیادهای ژئوپلیتیکی واگرایی قومی 7 : طراحی الگوی سنجش عدالت فضایی (مطالعه موردی : ایران) 8 : الگوی عوامل ژئوپلیتیکی تنش و منازعه در روابط کشورها 9 : تبیین نظری مفهوم مکان و منطقه استراتژیک 10 : آسیب شناسی دولت محلی مطالعه موردی : شوراهای اسلامی کلانشهرهای ایران 11 : الگوی نظری طراحی راهبرد دفاعی مبتنی بر عوامل ژئوپلیتیکی 12 : نقش مکان های کوچک جغرافیایی در سیاست های جهانی مطالعه موردی : ساحل شرقی مدیترانه - نظریه های علمی پژوهش محور در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک جلد اول - کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر