محیط های شهری پایدار

کد شناسه :13526
محیط های شهری پایدار

محیط های شهری پایدار تألیف : مریم سینگری ، حمید دانش پژوه - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : ادراک محیطی 2 : تعامل محیط و انسان 3 : نظرپردازان کیفیت محیط شهری 4 : نظریه پایداری و توسعه پایدار 5 : الگوهای طراحی محله در نیمه اول قرن بیستم میلادی 6 : تعاریف و مفاهیم محله 7 : نمونه های موردی - محیط های شهری پایدار - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر