سیاست و فضا

کد شناسه :4871
سیاست و فضا

سیاست و فضا تألیف : محمدرضا حافظ نیا ، زهرا احمدی پور ، مصطفی قادری حاجت - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : ایدئولوژی 2 : سیاست و شاخصه های آن 3 : فضا و شاخص های آن 4 : رابطه متقابل سیاست و فضا 5 : فلسفه جغرافیایی حکومت و نظام سیاسی 6 : فلسفه جغرافیایی دموکراسی و حقوق شهروندی 7 : حقوق اساسی ، قانون گذاری ، تصورات و برداشتهای جغرافیایی 8 : ادراک مکانی - فضایی ( محلی گرایی ، ملی گرایی و جهانی شدن ) 9 : ارزش های جهانی گرایی ( حقوق بشر ) خاص گرایی فضایی - مکانی 10 : سیاست های ستیزه جویانه و فضاهای توسعه نیافته 11 : سیاست های صلح جویانه و فضاهای توسعه یافته 12 : سیاست و عدالت فضایی جغرافیایی - سیاست و فضا - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر