روسازی بتنی - مصالح طراحی اجرا و نگهداری

کد شناسه :13562
روسازی بتنی - مصالح طراحی اجرا و نگهداری

روسازی بتنی تألیف : فریدون مقدس نژاد و سید یاشار بهشتی شیرازی - عمران - 1 : مقدمه 2 : اصول اولیه طراحی روسازی 3 : مصالح در روسازی های بتنی 4 : تبدیل بتن از حالت خمیری (پلاستیک ) به حالت جامد 5 : ویژگی های بتن 6 : خرابی های روسازی های بتنی 7 : فرایند طراحی و تولید بتن 8 : طراحی اختلاط روسازی های بتنی 9 : تحلیل سازه ای روسازی های بتنی 10 : طراحی سازه ای روسازی های بتنی 11 : طراحی روکش ها 12 : شیوه هاب اجرایی 13 : عیب یابی و پیشگیری - روسازی بتنی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر