تحلیل ، طراحی و نگهداری روسازی راه و محوطه با بارگذاری سبک ، خبیری

کد شناسه :18385
تحلیل ، طراحی و نگهداری روسازی راه و محوطه با بارگذاری سبک ، خبیری

کتاب تحلیل طراحی و نگهداری روسازی راه و محوطه با بارگذاری سبک ، محمدمهدی خبیری ، مهین محمدی ، روسازی ، کتاب پرهام ، نشر جهاد دانشگاهی یزد .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر