ساماندهی و آمایش سیاسی فضای شهری - احمدی پور

کد شناسه :13563
ساماندهی و آمایش سیاسی فضای شهری - احمدی پور

ساماندهی و آمایش سیاسی فضای شهر ی نوشته زهرا احمدی پور و مصطفی قادری حاجت - شهرسازی - 1 : هستی شناسی و ماهیت شهر 2 : نیروهای اثرگذار بر پویایی شهر 3 : نظریه های جغرافیایی سیاسی شهر 4 : ابعاد سیاسی و اداری شهر 5 : اصول و روشهای ساماندهی سیاسی فضای شهر - ساماندهی و آمایش سیاسی فضای شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر