روابط متقابل شهر و روستا در کشورهای در حال توسعه

کد شناسه :7769
روابط متقابل شهر و روستا در کشورهای در حال توسعه

روابط متقابل شهر و روستا در کشورهای در حال توسعه تألیف : کنت لینچ ترجمه : محمدرضا رضوانی ، داود شیخی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : درک مناسبات روستایی شهری 2 : غذا 3 : جریان های طبیعی 4 : مردم 5 : ایده ها 6 : تأمین مالی 7 : نتیجه گیری و افق های آینده - روابط متقابل شهر و روستا در کشورهای در حال توسعه - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر