حقوق شهروندي در شهرسازي _برزگر

کد شناسه :13572
حقوق شهروندي در شهرسازي _برزگر

حقوق شهروندي در شهرسازي تأليف : سپيده برزگر ، هما هدايت - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : مفاهيم ، تعاريف و مباني حقوق شهروندي 2 : شهروندي : تفاوت ها و مصاديق 3 : اسلام و حقوق شهروندي 4 : حقوق شهروندي در غرب 5 : شهروندي : ضرورت ها و نتايج 6 : حقوق شهروندي و شهرسازي مشاركتي 7 : شهروندي در ايران 8 : بررسي تطبيقي حقوق شهري در نظام مختلف - حقوق شهروندي در شهرسازي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر