طرح و محاسبه راه آهن - كي منش

کد شناسه :13692
طرح و محاسبه راه آهن - كي منش

طرح و محاسبه راه آهن تأليف : محمودرضا كي منش - عمران - 1 : كليات و تعاريف 2 : روسازي راه آهن 3 : بارگذاري و تحليل سيستم خطوط ريلي 4 : بستر راه آهن 5 : طرح هندسي مسير 6 : سوزن و دستگاه خطوط 7 : راه آهن پرسرعت 8 : تعمير و نگهداري خطوط راه آهن 9 : برقي كردن خطوط راه آهن - طرح و محاسبه راه آهن - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر