طراحی پل - گلصورت پهلویانی

کد شناسه :13733
طراحی پل - گلصورت پهلویانی

طراحی پل تألیف : علی گلصورت پهلویانی - عمران - 1 : مقدمه 2 : مصالح و ویژگی های آن ها 3 : بارگذاری پل 4 : طراحی دالهای بتن مسلح پل ها 5 : پل با تیرهای بتن مسلح T شکل 6 : پل های با تابلیه جعبه ای بتن مسلح درجا 7 : پل های با تابلیه جعبه ای پس کشیده درجا 8 : پل های با تیرهای پیش ساخته پیش تنیده 9 : پل های با تابلیه جعبه ای پیش ساخته 10 : طراحی زیر سازه پل ها - طراحی پل - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر