روش تحقیق در محیط زیست - یوسفی

کد شناسه :13801
روش تحقیق در محیط زیست - یوسفی

روش تحقیق در محیط زیست ، با رویکرد نگارش پایان نامه های تحصیلی تألیف : لعبت تقوی ، حسین یوسفی ، غلامرضا آقامرادی - - کتاب پرهام - شهرسازی - 1 : کلیات تحقیق ، مفاهیم ، تعاریف ، انواع و روش ها 2 : مسأله و موضوع تحقیق : انتخاب ، تعریف ، بیان و ارزیابی 3 : اهمیت و ضرورت ، اهداف و پرسش های تحقیق 4 : فرضیه : تدوین ، نگارش و ارزیابی 5 : متغیرهای تحقیق 6 : نمونه گیری : مفهوم و روش ها 7 : روش های گردآوری اطلاعات 8 : ابزارهای سنجش و اندازه گیری 9 : داده ها : دسته بندی ، تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری 10 : تنظیم و تدوین گزارش تحقیق - روش تحقیق در محیط زیست ، با رویکرد نگارش پایان نامه های تحصیلی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر