تخلفات ساختماني از منظر شهرسازي - مفاهيم رويكردها و تجارب

کد شناسه :14047
تخلفات ساختماني از منظر شهرسازي  - مفاهيم رويكردها و تجارب

درآمدي بر مفهوم رويكرد و تجارب تخلفات ساختماني از منظر شهري تأليف : مجتبي رفيعيان و الناز سرخيلي - شهرسازي - كتاب پرهام 1 : شهرسازي و توسعه پايداري شهري 2 : تخلفات ساختماني : مفاهيم و ابعاد 3 : تجارب ( تفاوت هاي نگرش به تخلف ساختماني در جوامع مختلف ) 4 : روش ها و سياست هاي نوين برخورد با تخلف ساختماني - درآمدي بر مفهوم رويكرد و تجارب تخلفات ساختماني از منظر شهري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر