تفكر معمارانه فرآيند طراحي و چشم خيال انديش - سعيد حقير

کد شناسه :14075
تفكر معمارانه فرآيند طراحي و چشم خيال انديش - سعيد حقير

تفكر معمارانه : فرآيند طراحي و چشم خيال انديش مايكل براون سعيد حقير معماري زمان دو معبد آيا توصيف فرآيند طراحي ممكن است ؟ سه بناي يادبود شاهدان فكر كردن و ترسيم كردن آيا اين گونه است؟سفر كتاب و حافظه معماري بومي و سبك مصالح سازه نور معماري و زبان نگاه كردن به عكس ها دفتر و دانشكده آيا مهم است ؟نوآوري انتقادي سخن آخر تفكر معمارانه : فرآيند طراحي و چشم خيال انديش - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر