مطالعه تطبیقی برنامه های راهبردی استراتژیک شهرداریهای منتخب جهان - پهلوانیان

کد شناسه :15536
مطالعه تطبیقی برنامه های راهبردی استراتژیک شهرداریهای منتخب جهان - پهلوانیان

مطالعه تطبیقی برنامه راهبردی استراتژیک شهرداری های منتخب جهان تألیف : حسین پهلوانیان ، سید مهدی میرحسینی زواره ، محمدتقی امانپور - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مدیریت تطبیقی سند راهبردی شهرداری های منتخب جهان 2 : برنامه استراتژیک شهر آلبانی 3 : برنامه استراتژیک لانکستر 4 : برنامه ریزی استراتژیک جاکارتا و بوتابک 5 : تحلیل برنامه ریزی استراتژیک کلان شهر لیسبن پرتغال 6 : برنامه ریزی استراتژیک کلان شهر ملبورن 7 : برنامه استراتژیک شهر اوتاوا 8 : برنامه استراتژیک شهر اسکوایمالت 9 : برنامه ریزی استراتژیک برای لندن 10 : برنامه ریزی استراتژیک کلان شهر سیدنی 11 : برنامه استراتژیک گرندجانکشن 12 : برنامه استراتژیک شهر 13 : تجزیه و تحلیل تطبیقی - مطالعه تطبیقی برنامه راهبردی استراتژیک شهرداری های منتخب جهان - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر