مديريت درآمد هتل از تئوري تا عمل - براتي

کد شناسه :14197
مديريت درآمد هتل از تئوري تا عمل - براتي

مديريت درآمد هتل (از تئوري تا عمل ) تأليف : مهدي براتي ، الهام كزازي - گردشگري - كتاب پرهام - 1 : مقدمه اي بر مديريت درآمد هتل 2 : اصول اقتصادي مديريت درآمد هتل 3 : سيستم مديريت درآمد هتل 4 : فرآيند مديريت درآمد هتل 5 : معيارهاي مديريت درآمد هتل 6 : تقسيم بندي ، پروفايل بندي و هدف گذاري بازار 7 : تأمين اطلاعات براي فرآيند مديريت درآمد 8 : تجزيه و تحليل مديريت درآمد 9 : پيش بيني مديريت درآمد 10 : ايجاد ارزش 11 : ابزارهاي قيمت گذاري مديريت درآمد هتل 12 : ابزارهاي غير قيمت گذاري مديريت درآمد هتل 13 : ابزارهاي تركيبي مديريت درآمد هتل 14 : مديريت درآمدها در مراكز مديريت درآمد مختلف هتل 15 : مديريت درآمد هتل ، اخلاق و بازاريابي رابطه - مديريت درآمد هتل (از تئوري تا عمل ) - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر