مفاهیم کلیدی در مطالعات گردشگری

کد شناسه :888
مفاهیم کلیدی در مطالعات گردشگری

مفاهیم کلیدی در مطالعات گردشگری تألیف : ملانی اسمیت ، نیکو مک لئود ، مارگارت هارت روبرتسون - گردشگری - کتاب پرهام - انسان شناسی گردشگری - گردشگری هنری - اصالت - کوله به دوشی - گردشگری تجاری - مدیریت بحران - گردشگری فرهنگی - گردشگری سیاه - مدیریت مقصد - اقتصاد گردشگری - اکوتوریسم - گردشگری اخلاقی - گردشگری الکترونیک - اقتصاد تجربه - گردشگری جشنواره ها و رویدادها - گردشگری فیلم و تلویزیون - گردشگری خورد و خوراک - جغرافیای گردشگری - گردشگری سلامت و تندرستی - گردشگری میراث - هویت - گردشگری بومی - گردشگری ادبی - گردشگری سالمندان - تحرک - استعمارگری نوین - برنامه ریزی گردشگری - پساگردشگری - بازساخت - گردشگری مذهبی و معنوی - گردشگری روستایی - خود و دیگری - جامعه شناسی گردشگری - گردشگری علائق ویژه - گردشگری ورزشی و ماجراجویانه - گردشگری پایدار - نگاه خیره ی گردشگری - گردشگری شهری - مفاهیم کلیدی در مطالعات گردشگری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر