شهر خلاق - ضرابی

کد شناسه :14336
شهر خلاق - ضرابی

شهر خلاق تألیف : چارلز لاندری ، فرانکو بیانچینی ترجمه : اصغر ضرابی ، نسا خزاعی ، فریاد پرهیز - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : بحران های شهری و نقش خلاقیت در شهرها 2 : خلاقیت چیست ؟ 3 : خلاقیت به عنوان جایگزینی برای تفکر ابزاری 4 : خلاقیت ترکیبی 5 : رهایی از پیش پنداشته ایی در مورد خلاقیت 6 : خلاقیت و نوآوری 7 : خلاقیت زاییده ی موقعیت ( شرایط ) 8 : پیامدهای عقلانیت ابزاری 9 : تفکر همه جانبه 10 : چطور می توان به یک شهر خلاق تبدیل شد ؟ 11 : از میان برداشتن موانع خلاقیت 12 : شالوده های اساسی جهت یک محیط خلاق 13 : چه کسی در حال خلاق شدن است و در کجا ؟ 14 : شکل دهی دوباره به شهر 15 : زیباسازی شهری و پندارهای تئاتری 16 : اتحاد قدیم و جدید 17 : قابلیت پیاده روی 18 : غلبه بر آب و هوا 19 : مراکز نبوغ 20 : ایده های جوانان 21 : جابجا کردن زمان 22 : سبزکاری شهری 23 : گذار از ضعف به قدرت 24 : ایجاد نیرو از طریق کاتالیزورها 25 : عنوان دهی 26 : استفاده از فناوری برای ایجاد ارتباط 27 : فراسوی تقسیم بندی دولتی - خصوصی 28 : ایجاد خود اتکایی و مقابله با پیش داوری 29 : امکان اظهار نظر دادن به افراد 30 : حساب پیشرفت را داشتن - شهر خلاق - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر