مباحثی در اقتصاد شهری ج2

کد شناسه :8135
مباحثی در اقتصاد شهری ج2

مباحثي در اقتصاد شهري جلد دوم تأليف : آرتور او ساليوان ترجمه : جعفر قادري و علي قادري - شهرساري - كتاب پرهام - بخش 3 : حمل و نقل شهري : فصل دهم : اثرات بروني خودروها فصل يازدهم : حمل و نقل عمومي بخش 4 : جرم هاي شهري : فصل دوازدهم : جرم و جنايت بخش پنجم : مسكن فصل سيزدهم : چرا مسكن متفاوت است ؟ فصل چهاردهم : سياست هاي مسكن بخش ششم : حكومت محلي فصل پانزدهم : نقش حكومت محلي فصل شانزدهم : درآمدهاي حكومت محلي - مباحثي در اقتصاد شهري جلد دوم - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر