مباحثی در اقتصاد شهری ج2

کد شناسه :8135
مباحثی در اقتصاد شهری ج2

مباحثی در اقتصاد شهری جلد دوم تألیف : آرتور او سالیوان ترجمه : جعفر قادری و علی قادری - شهرساری - کتاب پرهام - بخش 3 : حمل و نقل شهری : فصل دهم : اثرات برونی خودروها فصل یازدهم : حمل و نقل عمومی بخش 4 : جرم های شهری : فصل دوازدهم : جرم و جنایت بخش پنجم : مسکن فصل سیزدهم : چرا مسکن متفاوت است ؟ فصل چهاردهم : سیاست های مسکن بخش ششم : حکومت محلی فصل پانزدهم : نقش حکومت محلی فصل شانزدهم : درآمدهای حکومت محلی - مباحثی در اقتصاد شهری جلد دوم - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر