مدیریت شهری (3جلدی)

کد شناسه :2675

کتاب مدیریت شهری 3جلدی ، غلامرضا کاظمیان ، اسماعیل صالحی ، سید محمدهادی ایازی ، علی نوذرپور ، حسین ایمانی جاجرمی ، نوید سعیدی رضوانی ، مجید عبداللهی ، شهرسازی ، کتاب پرها م ، مدیریت شهری جلد اول ، مبانی و حوزه ها ، تعاریف ، مفاهیم و روابط مفهومی ، تاریخچه و سابقه مدیریت شهری ، رویکردها و نظریه ها ، چیستی و مأموریت مدیریت شهری ، روش ها و ابزارهای مدیریت شهری ، کنشگران و مدیران شهری ، دانش و مهارت های ضروری ، توسعه اقتصادی شهر ، مدیریت مالی شهر ، سیاست گذاری شهری ، مدیریت زیرساخت های شهری ، مدیریت شهری و توسعه پایدار ، محیط زیست و مدیریت شهری ، مدیریت شهری و نظام فضایی کالبدی ، مدیریت بحران ، تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت شهری ، نگرش مدیریت شهری به حقوق شهری و ضوابط و مقررات شهرسازی ، گردشگری شهری ، مدیریت شهری ، کلان شهرها و پایتخت ها ، کتاب مدیریت شهری جلد دوم ، مدیریت شهری در ایران ، سیر تحول مدیریت شهری ، محیط کلان مدیریت شهری ، شوراهای اسلامی شهر و مدیریت شهری ، اهداف مدیریت شهری ، شهرسازی ، محیط زیست و بهبود محیط شهری ، منابع درآمدی پایدار ، ایمنی و مدیریت بحران ، وظایف اجتماعی و فرهنگی مدیریت شهری ، مدیریت شهری ، مشارکت شهروندی و اجتماع شهری ، ساختار و تشکیلات شهرداری های کشور ، برنامه ریزی در شهرداری ها ، چالش ها و آینده مدیریت شهری ، کتاب مدیریت شهری جلد سوم ، بررسی تطبیقی نظام مدیریت شهری در کشورهای نمونه، کلیات ، بررسی وضعیت مدیریت شهری و نهادهای محلی در کشور انگلستان و شهر لندن ، بررسی وضعیت مدیریت شهری و نهادهای محلی در کشور ژاپن و شهر توکیو ، بررسی وضعیت مدیریت شهری و نهادهای محلی در کشور ترکیه و شهر استانبول ، بررسی وضعیت مدیریت شهری و نهادهای محلی در کشور امریکا و شهر لس آنجلس ، بررسی وضعیت مدیریت شهری و نهادهای محلی در کشور فرانسه ، بررسی وضعیت مدیریت شهری و نهادهای محلی در کشور کره جنوبی ، بررسی وضعیت مدیریت شهری و نهادهای محلی در کشور آلمان ، بررسی وضعیت مدیریت شهری و نهادهای محلی در کشور استرالیا ، بررسی وضعیت مدیریت شهری و نهادهای محلی در کشور مالزی ، جمع بندی و نتیجه گیری ، تحلیل تطبیقی نظام مدیریت شهری در جهان و ایران ، کتاب مدیریت شهری 3 جلدی ، نشر پرهام نقش .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر