زندگی اجتماعی فضاهای شهری کوچک

کد شناسه :2661
زندگی اجتماعی فضاهای شهری کوچک

زندگی اجتماعی فضاهای شهری کوچک تألیف : ویلیام هالینگزورث اچ وایت ترجمه : مسعود اسدی محل چالی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : زندگی میادین شهری کوچک 2 : فضاهای نشستن 3 : آفتاب ، باد ، درختان و آب 4 : غذا 5 : خیابان 6 : نارضایتی ها 7 : ظرفیت موثر 8 : فضاهای داخلی 9 : محل های تلاقی و فراساختارها 10 : شهرهای کوچکتر و مکان ها 11 :گوشه نشینی های هنرمندان خیابانی - زندگی اجتماعی فضاهای شهری کوچک - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر