مفاهیم پایه در روان شناسی محیطی - سپیده برزگر

کد شناسه :14568
مفاهیم پایه در روان شناسی محیطی - سپیده برزگر

مفاهیم پایه در روان شناسی محیطی تألیف : لیندا اشتگ ، اگنس ای ون دن برگ ، جودیت آی ام دگروت ترجمه : سپیده برزگر ، آناهیتا شهیری - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : روان شناسی محیطی : پیشینه ، چشم اندازها و روش ها بخش اول : تأثیر روان شناسی محیطی بر رفتار و سلامت انسان ها 2 : ادراک مخاطرات محیطی 3 : تنش های محیطی 4 : زیبایی منظر : ارزیابی بصری و ادراک انسان از منظر 5 : فواید طبیعت برای سلامتی 6 : محیطهای ترمیمی 7 : باورهای ضد و نقیض درباره طبیعت و مناظر طبیعی 8 : ابعاد انسانی حیات وحش 9 : ارزیابی محیط مصنوع و رویکردها نسبت به طراحی ساختمان ها با هدف بهبود رفاه و تقویت رفتارهای سالم 10 : کیفیت محیط شهری 11 : محیط و کیفیت زندگی 12 : تأثیر نشانه های محیطی بر رفتارهای هنجاری بخش دوم : عامل های موثر بر رفتارهای محیطی 13 : سنجش رفتارهای محیطی 14 : ارزش ها و رفتارهای دوستانه با محیط 15 : هنجارهای اجتماعی و رفتارهای دوستانه با محیط 16 : جنبه های عاطفی و نمادین رفتارها در محیط 17 : گره های کور اجتماعی : ابعاد انگیزشی ، فردی و ساختاری موثر 18 : الگوهای توضیح دهنده رفتارهای محیطی 19 : عادت های گذشته ، مانعی برای تغییرات آینده : نقش ضمیر ناخودآگاه در بروز رفتارهای محیطی 20 : روانشناسی محیطی در کشورهای آمریکای لاتین بخش سوم : تشویق رفتارهای دوستانه با محیط : 21 : راهبردهای مبتنی بر اطلاعات برای پیشبرد رفتارهای دوستانه با محیط : تغییر دانش ، آگاهی و نگرش ها 22 : ترویج رفتارهای دوستانه با محیط از طریق پاداش و تنبیه 23 : فن آوری مشوق برای ارتقای رفتارهای دوستانه با محیط 24 : پذیرش سیاست های محیطی 25 : فرآیندهای تغییر 26 : شبیه سازی نظام های محیطی و اجتماعی 27 : مسائل محیطی در کشورهای در حال توسعه 28 : نتیجه گیری : گرایش ها و چشم اندازهای آتی در روانشناسی محیطی - مفاهیم پایه در روان شناسی محیطی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر