توسعه دروني و ميان افزا رويكردهاي متاخر توسعه در بافت هاي كهن - حاج عليزاده

کد شناسه :14607
توسعه دروني و ميان افزا رويكردهاي متاخر توسعه در بافت هاي كهن - حاج عليزاده

توسعه دروني و ميان افزار : رويكردهاي متأخر توسعه در بافت هاي كهن تأليف : احمد حاج عليزاده ، امين ابراهيمي ، بهروز نويد - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : مفاهيم توسعه 2 : بافت هاي فرسوده شهري 3 : توسعه از طريق تجهيز فضاهاي عمومي و محرك توسعه 4 : توسعه ميان افزا : توسعه دروني در مقياس خرد 5 : رويكرد مختلف درباره بناهاي ميان افزا در زمينه هاي تاريخي 6 : اصول و مباني توسعه ميان افزا 7 : بررسي تجارب با تأكيد بر محرك هاي توسعه شهري 8 : بررسي تجارب با تأكيد بر توسعه دروني 9 : بررسي تجارب با تأكيد بر ارتقا استخوانبندي و بهسازي 10 : بررسي تجارب با تأكيد بر بناهاي ميان افزا - توسعه روني و ميان افزا ، رويكردهاي متأخر توسعه در بافتهاي كهن - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر