مرزبندی نوین شهری

کد شناسه :8617
مرزبندی نوین شهری

مرزبندی نوین شهری بهسازی بافت شهری از راه اسکان جمعیت مرفه در شهرهای کینه توز تألیف : نیل اسمیت ترجمه : حسام زند حسامی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : کشمکش طبقات جامعه بر سر خیابان بی ، محله ایست ساید جنوبی به مثابه ی غرب وحشی وحشی 2 : آیا بهسازی از راه اسکان جمعیت مرفه تر ، اصطلاحی ناشایست است ؟ 3 : بحث های محلی : از حاکمیت مصرف کننده تا وقوع شکاف بین اجاره ی بالقوه و واقعی 4 : بحث های جهانی ، توسعه نابرابر 5 : بحث های اجتماعی : در خصوص تازه به دوران رسیده ها و مسکن 6 : بازار ، دولت و ایدئولوژی، در بخش سسایتی هیل از شهر فیلادلفیا 7 : دور باطل : بهسازی از راه اسکان جمعیت مرفه تر در هارلم 8 : جنبه های عمومی و موارد استثنا ، در سه شهر اروپا : آمستردام تصرف کنندگان غیر قانونی و دولت 10 : از بهسازی از راه اسکان جمعیت مرفه تر تا شهرهای کینه توز - مرزبندی نوین شهری بهسازی بافت شهری از راه اسکان جمعیت مرفه در شهرهای کینه توز - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر