مرزبندی نوین شهری

کد شناسه :8617
مرزبندی نوین شهری
موجود نیست

مرزبندي نوين شهري بهسازي بافت شهري از راه اسكان جمعيت مرفه در شهرهاي كينه توز تأليف : نيل اسميت ترجمه : حسام زند حسامي - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : كشمكش طبقات جامعه بر سر خيابان بي ، محله ايست سايد جنوبي به مثابه ي غرب وحشي وحشي 2 : آيا بهسازي از راه اسكان جمعيت مرفه تر ، اصطلاحي ناشايست است ؟ 3 : بحث هاي محلي : از حاكميت مصرف كننده تا وقوع شكاف بين اجاره ي بالقوه و واقعي 4 : بحث هاي جهاني ، توسعه نابرابر 5 : بحث هاي اجتماعي : در خصوص تازه به دوران رسيده ها و مسكن 6 : بازار ، دولت و ايدئولوژي، در بخش سسايتي هيل از شهر فيلادلفيا 7 : دور باطل : بهسازي از راه اسكان جمعيت مرفه تر در هارلم 8 : جنبه هاي عمومي و موارد استثنا ، در سه شهر اروپا : آمستردام تصرف كنندگان غير قانوني و دولت 10 : از بهسازي از راه اسكان جمعيت مرفه تر تا شهرهاي كينه توز - مرزبندي نوين شهري بهسازي بافت شهري از راه اسكان جمعيت مرفه در شهرهاي كينه توز - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر