گفتارهایی پیرامون شهر و شهرسازی اسلامی

کد شناسه :14788
گفتارهایی پیرامون شهر و شهرسازی اسلامی

گفتارهایی پیرامون شهر و شهرسازی اسلامی تألیف : محمد مسعود ، احسان بابائی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : ماهیت ، ویژگی ها و زمینه پیدایش انگاره ( شهر اسلامی ) 2 : تبیین یک چارچوب مفهومی برای شهر اسلامی 3 : تحلیلی بر مطالعه شکل شهر اسلامی 4 : آیا شهر اسلامی مسئله است ؟ جستاری بر تجلی اسلام در شهر و شهرسازی 5 : نظریه هنجاری و ویژگی های آن در مطالعات شهری 6 : تحلیل موقعیت به مثابه روشی در شهرسازی اسلامی - گفتارهایی پیرامون شهر و شهرسازی اسلامی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر