الفبای اسکان غیررسمی - پاکزاد

کد شناسه :14822
الفبای اسکان غیررسمی - پاکزاد

الفبای اسکان غیررسمی تألیف : عرفان پاکزاد ، نیوشا سالاری - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : اسکان غیر رسمی چه هست و چه نیست ؟ 2 : رویکردهای مواجهه با اسکان غیر رسمی 3 : ویژگی های اجتماعی و اقتصادی سکونتگاه های غیر رسمی 4 : ویژگی های کالبدی سکونتگاه های غیر رسمی 5 : شکل گیری و گسترش سکونتگاه های غیر رسمی 6 : ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی 7 : تجربیات ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی - الفبای اسکان غیر رسمی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر