توسعه پایدار مبانی و شاخص های پایداری

کد شناسه :14922
توسعه پایدار مبانی و شاخص های پایداری

توسعه پایدار ، مبانی و شاخص های پایداری تألیف : فرزام پوراصغر سنگاچین ، فاطمه غفاری رهبر ، محمد حسین آبادی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : تاریخچه توسعه پایدار 2 : مفهوم و مبانی نظری توسعه پایدار 3 : دستاوردها و چالش های توسعه پایدار در هزاره سوم 4 : محدودیت ها و عوامل بازدارنده فراروی توسعه پایدار 5 : شاخص های توسعه پایدار و روش های سنجش آنها 6 : اصول و مبانی تهیه شاخص های ترکیبی برای سنجش توسعه پایدار 7 : ابزارهای اقتصادی و سیاست گذاری برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار 8 : گذار به سوی پایداری - توسعه پایدار ، مبانی و شاخص های پایداری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر