تخلفات ساختمانی از منظر شهرسازی - مفاهیم رویکردها و تجارب

کد شناسه :14047
تخلفات ساختمانی از منظر شهرسازی  - مفاهیم رویکردها و تجارب

درآمدی بر مفهوم رویکرد و تجارب تخلفات ساختمانی از منظر شهری تألیف : مجتبی رفیعیان و الناز سرخیلی - شهرسازی - کتاب پرهام 1 : شهرسازی و توسعه پایداری شهری 2 : تخلفات ساختمانی : مفاهیم و ابعاد 3 : تجارب ( تفاوت های نگرش به تخلف ساختمانی در جوامع مختلف ) 4 : روش ها و سیاست های نوین برخورد با تخلف ساختمانی - درآمدی بر مفهوم رویکرد و تجارب تخلفات ساختمانی از منظر شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر