ریخت شناسی شهری - آذرخش - قاضی میرسعید

کد شناسه :14943
ریخت شناسی شهری - آذرخش - قاضی میرسعید

ریخت شناسی شهری درآمدی بر مطالعه شکل کالبدی شهرها تألیف : ویتور اولیویرا ترجمه : مجتبی قاضی میرسعید ، احسان بابائی ، محمد مسعود - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : مؤلفه های شکل شهر 3 : عاملیت ها و فرایندهای دگرگونی شهر 4 : شهرها در تاریخ 5 : سه شهر 6 : مطالعه شکل شهر : رویکردهای گوناگون 7 : از ایده تا پدیده 8 : روابط ریخت شناسی با سایر عرصه های دانش - ریخت شناسی شهری : درآمدی بر مطالعه شکل کالبدی شهرها - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر