حكمروايي نوين شهري ج 1 - ايراندوست

کد شناسه :14977
حكمروايي نوين شهري ج 1 - ايراندوست

حكمروايي نوين شهري : رويكردها ، مسائل و چالش ها جلد يكم تأليف : كيومرث ايرندوست ، علي پورخيري ، رها خرازي آذر و .....- شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : چالش ها و مشكلات ارتقاي جايگاه شهرداري ها به عنوان نهاد اجتماعي در ايران : محمدباقر نوبخت ، رضا معصومي راد 2 : جايگاه شهروندي در مديريت شهرداري : غلامرضا صديق اورعي 3 : راهبردهاي جلب مشاركت شهروندان در حركت به سمت شكل گيري نهاد اجتماعي شهري : علي پورخيري ، محمدميره 4 : درآمد رانتي و گسست شهرداري از اجتماع محلي در ايران : كيومرث ايراندوست 5 : توازن ميان مديريت شهري و توسعه و نظم شهري : امتيازات و چالش ها : محمدتقي شيخي 6 : الزامات ساختاري ، سازماني و تشكيلاتي تحقق نهاد اجتماعي : اكبر عليوردي نيا ، محمود فرهادي محلي 7 : چالش ارتقاي كيفيت زندگي ، مانع فراروي شهرداري به مثابه نهادي اجتماعي : سيدابوالحسن رياضي 8 : بررسي نقش شهرداري و جايگاه مشاركت شهروندي در شكل گيري مديريت يكپارچه شهري : مهين نسترن 9 : ونكوور ، نهادي اجتماعي به سوي كسب جايگاه (شهر اول جهان ) : رها خرازي آذر 10 : چالش هاي سلامت روان شهري تهران : احمدعلي نوربالا 11 : شهرداري ، نهاد اجتماعي ميان مايه : مسعود كوثري - حكمروايي نوين شهري : رويكردها ، مفاهيم ، مسائل و چالش ها جلد يكم - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر