حکمروایی نوین شهری ج 1 - ایراندوست

کد شناسه :14977
حکمروایی نوین شهری ج 1 - ایراندوست
موجود نیست

حکمروایی نوین شهری : رویکردها ، مسائل و چالش ها جلد یکم تألیف : کیومرث ایرندوست ، علی پورخیری ، رها خرازی آذر و .....- شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : چالش ها و مشکلات ارتقای جایگاه شهرداری ها به عنوان نهاد اجتماعی در ایران : محمدباقر نوبخت ، رضا معصومی راد 2 : جایگاه شهروندی در مدیریت شهرداری : غلامرضا صدیق اورعی 3 : راهبردهای جلب مشارکت شهروندان در حرکت به سمت شکل گیری نهاد اجتماعی شهری : علی پورخیری ، محمدمیره 4 : درآمد رانتی و گسست شهرداری از اجتماع محلی در ایران : کیومرث ایراندوست 5 : توازن میان مدیریت شهری و توسعه و نظم شهری : امتیازات و چالش ها : محمدتقی شیخی 6 : الزامات ساختاری ، سازمانی و تشکیلاتی تحقق نهاد اجتماعی : اکبر علیوردی نیا ، محمود فرهادی محلی 7 : چالش ارتقای کیفیت زندگی ، مانع فراروی شهرداری به مثابه نهادی اجتماعی : سیدابوالحسن ریاضی 8 : بررسی نقش شهرداری و جایگاه مشارکت شهروندی در شکل گیری مدیریت یکپارچه شهری : مهین نسترن 9 : ونکوور ، نهادی اجتماعی به سوی کسب جایگاه (شهر اول جهان ) : رها خرازی آذر 10 : چالش های سلامت روان شهری تهران : احمدعلی نوربالا 11 : شهرداری ، نهاد اجتماعی میان مایه : مسعود کوثری - حکمروایی نوین شهری : رویکردها ، مفاهیم ، مسائل و چالش ها جلد یکم - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر