اندازه گیری طراحی شهری : پیمانه هایی برای مکان های زیست پذیر - لطفی

کد شناسه :15120
اندازه گیری طراحی شهری : پیمانه هایی برای مکان های زیست پذیر - لطفی

اندازه گیری طراحی شهری : پیمانه هایی برای مکان های زیست پذیر تألیف : رید یوئینگ ، اتو کلمنته ترجمه : سهند لطفی و پیمان نجفی - کتاب پرهام - 1 : معرفی 2 : گردآوری داده ها 3 : تحلیل و گام های نهایی 4 : کیفیت های طراحی شهری نیویورک 5 : اعتبار سنجه ها 6 : فهرست نامه میدانی اندازه گیری طراحی شهری ، پیمانه هایی برای مکان های زیست پذیر - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر