تاب آوری و پایداری در مقابل بلایای طبیعی - چالشی برای شهرهای آینده

کد شناسه :129
تاب آوری و پایداری در مقابل بلایای طبیعی - چالشی برای شهرهای آینده

تاب آوری و پایداری در مقابل بلایای طبیعی : چالشی برای شهرهای آینده تألیف : پائولو گاسپارینی ، گائتانو مانفردی ، دومنیکو آسپرونه ترجمه : حسین حاتمی نژاد ، مرتضی نصرتی هشی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : تاب آوری اقتصادی و کمک آن به پایداری شهرها 2 : مدلسازی شبکه های اجتماعی و تاب آوری اجتماع محلی هنگام سوانح دوره ای : مطالعه موردی نواحی آتشفشانی در اکوادور و مکزیک 3 : سازگاری تغییر آب و هوا با برنامه ریزی شهری در شهاهای آفریقایی : پروژه CLUVA 4 : تاب آوری برای همه و تاب آوری جمعی : آیا اهداف برنامه ریزی منطبق با همدیگر هستند ؟ 5 : ارتباط بین پایداری و تاب آوری شهرهای آینده 6 : اثر مخاطرات طبیعی بر شهرهای آینده 7 : تاب آوری و پایداری در ارتباط با بلایا : چالشی برای شهرهای آینده : چشم انداز مشترک و توصیه ها - تاب آوری و پایداری در مقابل بلایای طبیعی : چالشی برای شهرهای آینده - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر