حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی

کد شناسه :102
حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی

حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی : چالش ها و پیامدها تألیف : سیدرضا صالحی امیری ، زهرا خدائی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : کلیات 2 : دیدگاه ها و نظریات کلان پیرامون حاشیه نشینی 3 : ویژگی ها و پیامدهای حاشیه نشینی 4 : حاشیه نشینی در جهان و ایران 5 : حاشیه نشینی و پیامدهای آن در کلانشهر تهران 6 : راهبردها و سیاست های مواجهه و مداخله - حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی : چالش ها و پیامدها - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر