درآمدی بر طراحی و بهسازی بافتهای فرسوده و تاریخی

کد شناسه :15181
درآمدی بر طراحی و بهسازی بافتهای فرسوده و تاریخی

درآمدی بر طراحی و بهسازی بافتهای فرسوده و تاریخی با تأکید بر سامان میدانی تبریز تألیف : جواد حاجی علیزاده ، نسرین دنیافر - باستان شناسی و مرمت - کتاب پرهام - 1 : بافتهای فرسوده تاریخی 2 : تعاریف ، مفاهیم و نظریات مرتبط با بهسازی بافتهای فرسوده و تاریخی - درآمدی بر طراحی و بهسازی بافتهای فرسوده و تاریخی با تأکید بر سامان میدانی تبریز - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر