تدفین در ایران و منطقه لوانت از آغاز تا پایان دوره نوسنگی - حسین رضایی

کد شناسه :15898
تدفین در ایران و منطقه لوانت از آغاز تا پایان دوره نوسنگی - حسین رضایی

تدفین در ایران و منطقه لوانت از آغاز تا پایان دوره سنگی تألیف : محمد حسین رضایی ، محسن سنگ برگان - باستان شناسی - کتاب پرهام - 1 : تدفین ، تفاسیر باستان شناسانه و روش شناسی 2 : شیوه های تدفین در دوره پارینه سنگی میانی 3 : شیوه های تدفین در دوره پارینه سنگی جدید 4 : شیوه های تدفین در دوره فراپارینه سنگی 5 : بررسی تدفین های دوره فراپارینه سنگی پایانی یا ناتوفیان در منطقه لوانت 6 : فرضیه های مطرح شده در خصوص آغاز دوره نوسنگی 7 : جغرافیای زیستی و دوره نوسنگی در منطقه لوانت 8 : تدفین دوره نوسنگی در منطقه لوانت 9 : جغرافیای زیستی و دوره نوسنگی در فلات ایران 10 : شیوه های تدفین دوره نوسنگی در ایران - تدفین در ایران و منطقه لوانت ( از آغاز تا پایان دوره نوسنگی ) کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر