مبانی طراحی شبکه های آب رسانی - مهندسی آب رسانی

کد شناسه :15214
مبانی طراحی شبکه های آب رسانی - مهندسی آب رسانی

مبانی طراحی شبکه های آب رسانی : مهندسی آب رسانی تألیف : قاسم سید موتلی ، ادوارد ژو ، گوآنگ ترجمه : محمدرضا افضلی - عمران - کتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : کیفیت آب 3 : مبانی طراحی 4 : گزارش طراحی مقدماتی و تعریف مسأله برای طراحی 5 : سازه ی آب گیری ، آشغال گیری و هوادهی آب خام 6 : انتقال ، اندازه گیری دبی و تلمبه زنی آب - مبانی طراحی شبکه های آب رسانی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر