روش هاي پژوهش تركيبي - كيامنش

کد شناسه :15218
روش هاي پژوهش تركيبي - كيامنش

روش هاي پژوهش تركيبي تأليف : جان كرسول ، ويكي پلانو كلارك ترجمه عليرضا كيامنش و جاويد سرايي - كتاب پرهام - 1 : درك روشهاي پژوهش تركيبي 2 : بررسي ملاحظات اوليه 3 : جستجو و مرور مطالعات روش هاي تركيبي 4 : انتخاب طرح روش هاي تركيبي 5 : معرفي يك مطالعه به روش تركيبي 6 : جمع آوري داده ها در روش هاي پژوهش تركيبي 7 : تحليل داده ها در روش هاي پژوهش تركيبي 8 : نگارش و ارزشيابي روش هاي پژوهش تركيبي 9 : پرسش هايي كه اغلب در مورد روش هاي پژوهش تركيبي مطرح مي شود 10 : جهت گيري هاي آينده براي روش هاي پژوهش تركيبي - روش هاي پژوهش تركيبي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر