جهانی شدن و شهرهای جهانی با نگاهی به شهر تهران - پوراحمد

کد شناسه :15219
جهانی شدن و شهرهای جهانی با نگاهی به شهر تهران - پوراحمد

جهانی شدن و شهرهای جهانی ، با نگاهی به شهر تهران تألیف : احمد پوراحمد ، سیروس موسوی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : جهانی شدن 2 : تأثیرات جهانی شدن 3 : تحولات شهری در عصر جهانی شدن 4 : ظهور شهرهای جهانی 5 : رتبه بندی شهرهای جهانی 6 : جهانی شدن و شهر تهران - جهانی شدن و شهرهای جهانی ، با نگاهی به شهر تهران - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر